Malmö stad

malmo-stad-logga-farg-staende-litenMalmö stad är en organisation med ca 23 000 anställda. Våra verksamheter möter den som är Malmöbo troligtvis varje dag i någon form.

Malmö stad består dels av kommunövergripande fackförvaltningar (som arbetar inom ett visst ämnesområde, exempelvis miljö och gator) och dels av geografiska stadsdelsförvaltningar (som finns för att besluten ska fattas så nära dig som möjligt).

Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som också utses av kommunfullmäktige.

Vad de olika förvaltningarna eller bolagen har för uppdrag ser du på deras sidor nedan. Där hittar du också kontaktuppgifter om du har frågor.

Mer om: