Lämna in önskemål om att starta projekt

Arbetar du med något som skulle vinna på att Malmös samhällsaktörer tillsammans tog sig an frågan? Då ska du höra av dig till Meet Malmö!

Vi ser då till att starta igång ett projekt, där du under kompetent projektledning får arbeta tillsammans med andra i staden som brinner för samma fråga.

Stödet du får från Meet Malmö kan variera från gång till gång, men det rör sig vanligtvis om hjälp att lösa finansiering för projektet, anlita en projektledare, kontakta potentiella projektdeltagare, och praktikaliteter som att fixa med lokaler till workshoparna. Vi tar med andra ord hand om allt runt omkring projektet – så att du kan fokusera på ditt arbete.

>> Lämna in önskemål om att starta ett projekt inom Meet Malmö

Du som lämnar in ett önskemål kan komma från näringslivet, Malmö stad eller någon annan myndighet eller organisation.

Frågan du vill arbeta med ska vara något som ökar hållbarheten i Malmö. Det kan till exempel gälla frågor om arbete, hälsa, demokrati, företagsetableringar, skola, digitalisering, äldreomsorg eller stadsbyggnad. Här kan du läsa om tidigare projekt som startat inom ramen för Meet Malmö.

För att vi ska kunna starta igång ett projekt behöver din projektidé uppfylla fem kriterier. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om dem.

Meet Malmös kriterier

  • Samverkan mellan Malmö stad och näringslivet
  • Social hållbarhet
  • Näringslivsutveckling
  • Kommunens rådighet 
  • Ditt eget engagemang

Idén är lämnad - vad händer nu?

När du har skickat in idén via formuläret hanteras den av Meet Malmös processledning, som rent organisatoriskt finns på Malmö stads avdelning för omvärlds- och näringslivsfrågor. De kommer att återkoppla till dig inom tre veckor.

Om idén lever upp till kriterierna och bedöms ha förutsättningar att kunna tas vidare startas ett projekt kring idén.

Projektgruppen bemannas med representanter från näringslivet, Malmö stad samt eventuella andra aktörer som bedöms viktiga för projektet. Malmö stad ser också till att varje projektgrupp får det processtöd som krävs. Vilket processtöd som ges varierar efter varje projekts specifika förutsättningar, men det kan gälla till exempel tillsättning av projektledare och hjälp att hitta finansiering.