Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena är ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi som arbetar för att främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Fram till 2019 har Malmö Innovationsarena fokus på att testa och förverkliga innovationer som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder i Malmö, framförallt i stråket från Östervärn, via Rosengård, till Lindängen. Malmö Innovationsarena ska bidra till att dessa områden på sikt blir ledande exempel på hållbar stadsutveckling. 

Kärnan i Malmö Innovationsarena är Sustainable City Accelerator. En mötesplats där innovatörer från olika sektorer får stöd i att utveckla nya produkter och tjänster för hållbart bostadsbyggande i samarbete med bland annat fastighetsbranschen. Malmö Innovationsarena kommer även ta fram koncept för framtidens flerbostadshus och visa på hur man på ett hållbart sätt kan skapa fler bostäder i befintliga bostadshus. De koncept och metoder som tas fram i Malmö Innovationsarena ska testas i tre större utvecklingsområden i Malmö; Östervärn/Kirseberg, Amiralsstaden och Lindängen. Förtätningsprojekten Botildenborg i Rosengård och Fredriksborg i Sofielund är också en del projektet.

Malmö Innovationsarena ska visa på det ekonomiska, ekologiska och sociala värdet i att bygga hållbara bostadsområden och kommer att titta på innovativa lösningar som kan främja hållbar utveckling av bostadsområden. Ett exempel på detta är sociala klausuler vid upphandlingar där man genom att ställa krav på anställning eller praktik för arbetslösa personer kan skapa nya arbetstillfällen och minska utanförskap. Ett annat exempel är delningsekonomi där aktiviteter som återbruk, reparation och uthyrning ska skapa nya jobb och lägre levnadskostnader.

Malmö Innovationsarena får finansiering från Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden fram till år 2019 och är en av sex innovationsarenor i Sverige som arbetar med att driva fram innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling. Övriga arenor leds av Göteborgs Stad, Stockholms stad, Lunds kommun, Kirunas kommun och Borås kommun.

Malmö Innovationsarena bygger vidare på det arbete som Innovationsplattform Malmö Sydost genomförde år 2013 till 2015. Innovationsplattform Malmö Sydost arbetade med upprustning av miljonprogramsområden med fokus på Lindängen, Holma, Krocksbäck och Rosengård i Malmö.
Läs mer om det tidigare projektet Innovationsplattform Malmö Sydost här >>
Malmö Innovationsarena startade i januari år 2016 med finansiering från Vinnova. Projektet har även beviljats medel från Europeiska utvecklingsfonden och har därmed finansiellt stöd fram till år 2019.