Malmö stads företagslots – nu under Kontaktcenter

Företagslotsen har nu förstärkt rådgivning med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen COVID-19

Med anledning av rådande situation har vi förstärkt vår rådgivning kring de åtgärder som görs kopplat till vårt näringsliv hos Malmö stads Företagslots. Vi välkomnar alla företagare i Malmöregionen till Företagslotsens förstärkta rådgivning via telefon och e-post . Vi är uppdaterade med nationella stödpaket och andra möjligheter och erbjuder vägledning, rådgivning och information för att hjälpa dig som företagare.

Läs mer information och länkar för dig som företagare i Malmö stad gällande det rådande läget, sidan uppdateras kontinuerligt >>

Företagslotsen nås på

Telefon: 040- 34 10 00 och

Epost: foretagslots@malmo.se

Öppet vardagar kl. 8-17.


Har du frågor som rör tillstånd, regler eller företagande? Företagslotsen guidar dig rätt!

Malmö stads företagslots är en servicefunktion i Malmö stads kontaktcenter som hjälper dig att hitta rätt bland lagar och regler. Lotsen erbjuder en snabb och smidig väg in till kommunen för dig som företagare.

Både befintliga och blivande företagare kan kontakta oss om allt från tillstånds- och markfrågor till kontaktuppgifter till rätt personer, aktörer och myndigheter kopplade till företagande och entreprenörskap i Malmö.

Genom att vända dig till Företagslotsen får du snabbt svar på frågor och en överblick över eventuella tillstånd du behöver för din verksamhet. I företagslotsen finns samlad specialkompetens från fem förvaltningar inom kommunen. Vårt mål är att ge dig bästa möjliga service, tydlig information samt samordna och driva på handläggning av ärenden så långt det är möjligt.

Vi gör det enklare att starta, driva och etablera företag i Malmö!

Hjälp oss att bli bättre!

För att vi ska skapa bättre underlag för utveckling av företagsrelaterade tjänster i framtiden, är det viktigt att kartlägga och föra statistik över de ärenden som kommer in. De som kontaktar Företagslotsen har möjlighet att delta i en kundnöjdhetsundersökning. Detta är naturligtvis helt frivilligt och dessa uppgifter kommer inte att användas i annat syfte eller delas till tredje part.

Har du synpunkter eller förslag på hur vi kan bli bättre, kontakta Företagslotsen direkt på foretagslots@malmo.se