MalmöLäget 2019

MalmöLäget årsrapport 2019 nu klar!

MalmöLäget är en rapport med sammanställning av fakta, statistik och kortanalyser kopplade till näringslivet i Malmö. Nu finns rapporten från 2019 tillgänglig både som PDF och Powerpoint!

Inom kort kommer rapporten också på engelska!

I årsrapporten kan man följa utveckling och trender inom olika områden. Här hittar du tio identifierade nyckeltal men även mängder av annan intressant statistik, fakta och kortanalyser.

Rapporten är framtagen av Näringslivskontoret för att ge alla intressenter av Malmös näringsliv raka fakta och överskådlig statistik. Det gäller både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling.

Pendlingsstatistik, befolkning, företagsstruktur, branschutveckling och förvärvsarbetande är några av de många områden man tittar på.

 

Här kan du ladda ner MalmöLäget 2019 som PDF

Här kan du ladda ner MalmöLäget 2019 som Powerpoint