Malmös profilområden

Bilden av Malmö har förändrats mycket under senare tid. Stor förnyelse har skett, andelen ung befolkning och internationell mångfald har ökat väsentligt.

Det har blivit mer attraktivt för kreativa personer och kunskapsintensiva verksamheter att etablera sig här, vilket också innebär nya möjligheter och utmaningar för Malmö.

Malmö fokuserar på ett antal profilområden i näringslivssammanhang. Det är områden där Malmös styrkor kan bli särskilt framträdande gällande fler arbetstillfällen och tillväxt.

 

Malmö stads profilområden

  • Besöksnäringen
  • Cleantech
  • Handel
  • Huvudkontor
  • Kreativa näringar
  • Life science
  • Logistik