Besöksnäringen

Malmö: En attraktiv turist- och besöksstad
Malmö fortsätter att växa som besöksdestination. Allt fler väljer att besöka Malmö. Samtidigt ser vi att konkurrensen om besökarna ökar. För att vara en attraktiv destination krävs bland annat spännande och intressanta attraktioner och upplevelser, hög tillgänglighet och givetvis ett lockande utbud av hotell och restauranger. Allt detta har Malmö och Malmös besöksnäring fortsätter att växa. Nya mötesplatser och hotell kommer de kommande åren att bidra starkt till denna tillväxt.

I Malmö gjordes totalt 1 367 000 kommersiella övernattningar på hotell, vandrarhem och camping under 2013. På Malmös hotell stod de svenska besökarna för 923 247 övernattningar och de internationella besökarna för 315 582. Utöver de kommersiella övernattningarna gjordes ett stort antal övernattningar hos släkt och vänner. Dessa volymer ger årligen upphov till en sysselsättning motsvarande c:a 4300 årsanställda.

I Malmö finns;
• 32 hotell med 3 914 rum och 7 434 bäddar
• 5 vandrarhem med 439 bäddar
• 1 campingplats med 450 platser och 33 stugor med 137 bäddar

Mer information

Malmö Turism websida: malmotown.se
Statistik om besöksnäringen finns i MalmöLäget.