Handel

Malmös stora framtidsplaner för handeln

Handeln har generellt haft en stark utveckling de senaste tio till femton åren. Med en ökande befolkning i Malmö och regionen följer ett fortsatt ökat behov av handel. Malmö ska fortsätta att utvecklas och stärkas som regional handels- och besöksort. Ett attraktivt city, de större handelsplatserna i staden, kongress- och mässfaciliteter, events och nöjen bidrar till detta.

Handelsbranschen står för ca 15% av sysselsättningen i kommunen, och är därmed den näst största branchen.

Malmös större handelsplatser utgör gemensamt en motor i den regionala tillväxten för handel. En viktig ambition är samtidigt att stärka samarbetet med Köpenhamn, kranskommunerna och Lund för att bibehålla och stärka rollen som regional motor.

Malmö stads handelspolicy

Köpcentra i Malmö
Kv Caroli
Emporia
Entré
Hansa
Jägersro Center
Kronprinsen
Mitt Möllan
Mobilia
Triangeln

Ansvarig näringslivsutvecklare: Magnus Carstam