Huvudkontor

Malmö i centrum

Malmös goda infrastruktur med närhet mellan Malmö, Copenhagen Airport och Köpenhamn gör staden till en attraktiv etableringsort för huvudkontor.

Malmö, som omvandlats från industristad till kunskapsstad, kan erbjuda den service och kringtjänster som ett huvudkontor behöver. Malmö kommer också fortsättningsvis att (i jämförelse med Köpenhamn) ha lägre kostnader för såväl personal som kontorsytor.

Lokalisering: Etablering av huvudkontor kommer företrädesvis att koncentreras till expansionsområdena Västra Hamnen och Hyllie med undantag för de verksamheter som av olika skäl prioriterar centrum.

Ansvarig näringslivsutvecklare: Magdalena Svensson