Life science

Life Science i Malmö

Skåne utgör tillsammans med Köpenhamnsområdet det största centret för läkemedel och bioteknik i Skandinavien.

Läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård är några av de områden som omfattas av Life Science. Malmö erbjuder utmärkta möjligheter till etablering av Life Science verksamheter, såväl företag som forskningsprojekt. Den omedelbara tillgången och närheten till förstklassig medicinsk forskning, avancerad sjukvård och högteknologiska bolag ger en unik miljö för företag inom området. Vi hjälper gärna till med att öppna upp detta unika nätverk i samband med etablering.

Lokalisering:  Det finns flera möjligheter till etablering i Malmö där Medeon Science Park utgör det främsta navet. Medeon ligger i omedelbar anslutning till Skånes Universitetssjukhus. Här finns stora exploaterbara ytor väl lämpade för forskning/utveckling, produktion, kontor m.m. Totalt beräknas 145 000 kvm kunna exploateras för byggnation inom forskning, kontor och livsstilsprojekt. Vissa delar kan bebyggas inom de närmaste fem åren, medan andra delar skall ses i ett tidsperspektiv på 10—20 år. En fortsatt expansion är också tänkbar i och runt området Hyllie, varifrån det finns snabba direktförbindelser med Copenhagen Airport, Danmark i övrigt och södra Sverige.

Ansvarig näringslivsutvecklare: Maria Engström