Logistik

Malmö Industrial Park

Det geografiska läget gör Öresundsregionen till en perfekt port till Skandinavien, Baltikum och övriga Europa.

Malmö Industrial Park är en av de mest attraktiva platserna för etablering av logistikföretag i norra Europa. Området ligger intill Öresund, nära Malmö/Köpenhamn storstadsregion och på tröskeln till Östersjöregionen med sina 100 miljoner konsumenter. Det strategiska läget i Norra hamnen gör det enkelt att distribuera inkommande och utgående varuflöden, både på en nord-sydlig axel till Skandinavien och norra Tyskland och på en öst-väst-axel till Polen, Baltikum och västra Ryssland.

Malmö Industrial Park vill attrahera företag som är verksamma inom tillverkning, bearbetning eller logistik som söker tillgång till kaj mark med hamntjänster, state-of-the-art fraktterminaler och intermodala transportlösningar. Här finns ett modernt logistikcentrum för fartygs-, tåg- och lastbilstransporter. Stora miljövinster kan göras eftersom det finns goda omlastningsmöjligheter mellan transportslagen. Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser, långsiktiga hyresavtal för centralt belägna industriella tomter som kan anpassas till individuella behov.

Området

  • ligger nära Malmös godsbangård, den största järnvägsnavet i södra Sverige och de internationella vägnäten kring Malmö, vilket ger enkel åtkomst för lastbilar
  • ligger nära Köpenhamns stora internationella flygplats, Kastrup, det självklara förstahandsvalet för flygfrakt i norra Europa
  • ger en hög grad av samordning mellan företag i området med syfte att skapa gemensamma lösningar för energiförsörjning, säkerhet, transporter, avfallshantering och återvinning, vilket gynnar hyresgästerna och minskar kostnaderna

 

Läs mer på Malmö Industrial Park

Ansvarig näringslivsutvecklare: Pehr Andersson