Meet Malmö projektformulär

Fyll i formuläret nedan för att skicka in ditt önskemål om att starta ett projekt.

En liten påminnelse om kriterierna: De viktigaste är att idén eller frågeställningen syftar till samarbete mellan näringsliv och Malmö stad, utvecklar näringslivet och verkar för en socialt hållbar utveckling i stort. Idéer som enbart handlar om finansiering/bidrag eller marknadsföring av tjänste- eller produktutveckling för enskilda företag kommer inte att behandlas inom ramen för Meet Malmö.

Vi ser fram emot att ta del av ditt projektönskemål!

>> FORMULÄR FÖR ATT LÄMNA IN DITT PROJEKTÖNSKEMÅL