Meet Malmö

I Malmö finns en alldeles särskild samarbetsvilja! Vi ser varandras styrkor, vill förstå varandras förutsättningar och ta tillvara på alla resurser – för Malmös bästa. Vi vet att resultatet blir bättre när människor från olika sfärer i samhället jobbar tillsammans, mot gemensamma mål. Meet Malmö fungerar som en motor i detta arbete.

Meet Malmö är ett arbetssätt för samverkan mellan näringslivet, Malmö stad och andra aktörer. Här lär vi oss hur den andras vardag fungerar och vilka förutsättningar som gäller, och vi hittar gemensamma områden där vi kan arbeta tillsammans.

Detta gör Meet Malmö

    • Meet Malmö gör verklighet av din idé! Du har en idé som kan skapa ett bättre Malmö – vi stöttar dig så att idén kan genomföras. Tillsammans har vi kontakterna och möjligheterna att sätta ihop en projektgrupp med rätt människor och söka lösningar för olika typer av projektstöd, så att projektet kan starta. Lämna in din idé här!
    • Meet Malmö anordnar stormöten vartannat år där företagare, medarbetare på Malmö stad och representanter från andra organisationer träffas, knyter kontakter och diskuterar lösningar på Malmös utmaningar. Alla kommer med sitt perspektiv på olika frågor och lösningarna blir därför till nytta för såväl företagen som staden och Malmöborna.

Forskning visar att samarbete snabbare ger mer innovativa lösningar och de håller dessutom bättre över tid, när de skapas av människor från olika delar av samhället. Detta tror vi stenhårt på.

Projekt som startats genom Meet Malmö

Ett antal olika samverkansprojekt har startats inom ramen för Meet Malmö.
Här kan du läsa om de pågående och avslutade projekten.

Varför finns Meet Malmö?

År 2015 antog kommunstyrelsen i Malmö de övergripande rekommendationerna utifrån Malmökommissionens slutrapport. En av rekommendationerna handlar om att Malmö stad ska förändra sina processer genom demokratiserad styrning och att skapa kunskapsallianser. Meet Malmö är ett arbetssätt sprunget ur dessa tankar.

Att arbeta i kunskapsallianser och med demokratiserad styrning innebär lite förenklat att Malmö stad måste de arbeta mer tillsammans med andra aktörer utanför sin egen organisation – till exempel med näringsliv, föreningar, akademin och andra myndigheter och organisationer – för att nå sina mål om en socialt hållbar stad.

Följ Meet Malmös arbete

Du kan följa Meet Malmös arbete i de olika projekten här:

 

Sidan uppdaterad 2020-08-17