Omvärld och Näringslivsavdelningen

Omvärld- och Näringslivsavdelningen är det övergripande namnet för sex olika enheter  – Näringslivskontoret (Företagande och entreprenörskap), Malmö Turism, Arbetsmarknads- och migrationsenheten, Säkerhet och beredskap, Samhällsplanering och enheten för Externa relationer.

Avdelningen Omvärld och näringsliv leder stadens arbete med att främja hållbar tillväxt. Här finns bland annat också stadens övergripande omvärldsfrågor, internationellt arbete, turism, arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap, migration och stöd till den idéburna sektorn. Avdelningen är i sin tur en del av Stadskontoret i Malmö stad.

Avdelningen driver och utvecklar också två viktiga marknadsföringskanaler – webbplatsen malmobusiness.com med tillhörande sociala medier och malmotown.com som idag kanaliserar sin onlinenärvaro till bland annat Tripadvisor och Facebook.

Näringslivsavdelningens enheter

Näringslivsdirektör

Micael Nord

Näringslivdirektör

micael.nord@malmo.se
Mobil: 0702-154432

Arbetsuppgifter: Leder arbetet på Omvärlds- och Näringslivsavdelningen.