Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen är det övergripande namnet för tre olika enheter  – Näringslivskontoret, Malmö Turism och Arbetsmarknadsenheten.

Näringslivsavdelningens uppdrag är strategiskt, sammanhållande och samverkande. Avdelningen svarar för beredning, samverkan, policy-, strategi- och utvecklingsfrågor rörande näringslivsutveckling, arbetsmarknadsinsatser, turism- och besöksnäring samt har ett starkt marknadsföringsfokus.
Näringslivsavdelningen är i sin tur en del av Stadskontoret i Malmö stad.

Avdelningen ansvarar bland annat för, driver och utvecklar två viktiga marknadsföringskanaler – webbplatsen malmobusiness.com med tillhörande sociala medier och malmotown.com som idag kanaliserar sin onlinenärvaro till bland annat Tripadvisor och Facebook.

Näringslivsavdelningens enheter

Näringslivsdirektör

Pehr Andersson

Näringslivdirektör

pehr.andersson@malmo.se
Mobil: 0705-176134

Arbetsuppgifter: Leder arbetet på Näringslivsavdelningen.