Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin från 2009 – Näring till näringslivet.

Den tidigare näringslivsstrategin antogs 2009 och var ett gensvar på den förändring som skett i staden under den senaste tioårsperioden.

Infrastrukturen byggdes ut, stadsmiljöerna hade blivit mer öppna och tillgängliga, kunskapsmiljöerna växt och boendemiljöerna (som t ex Västra Hamnen) varit prioriterade både beträffande kvalitet och omfattning. Malmö har blivit alltmer attraktivt för en ny typ av kunskapsintensiva och kreativa verksamheter och en alltmer samlad Öresundsregion, internationell mångfald och hög andel ungdomar drev också på stadens förnyelse.

Ladda ner strategin från 2009 här>>

Bläddra i kortversionen online här >>