Connect Skåne

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschöverskridande nätverk Etableringar Innovationer Nya företagare Starta företag

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Connect Skåne

Adress till nätverket

CONNECT Skåne Box 117 221 00 Lund

E-post

nj@connectskane.se

Webbplats
http://www.connectskane.se/

CONNECT Skåne är idag en etablerad naturlig partner för entreprenörer i Skåne. Vårt uppdrag är att sammanföra innovatörer och entreprenörer med de finansiella, juridiska, tekniska, marknadsförings- och ledarskapsmässiga resurser, som krävs för att skapa tillväxtföretag i Skåne. Våra samlade insatser skall leda till att dessa företag blir framgångsrika samt att de genom välskrivna affärsplaner/prospekt kan presenteras för marknaden och söka kapital för sin utveckling.
CONNECT Skåne är i huvudsak ett initiativ av enskilda personer och företag med intresse och engagemang att utveckla och förstärka Skånes näringsliv. CONNECT Skåne är obundet av politiska, fackliga och andra organiserade intressen.
CONNECT Skåne startades 1998. 1999 genomfördes de första språngbrädorna i CONNECT Skåne i Malmö och Lund. Under åren har CONNECT Skåne växt och utvecklats och utgörs idag av mer än 80 partners och 400 medlemmar.
CONNECT Skåne är en icke vinstdrivande organisation där medlemmars och partners engagemang är frivilligt, och sker utan ersättning. Konceptet har sitt ursprung vid University of California i San Diego som genom sitt CONNECT-program har skapat och utvecklat närmare tusen nya företag under de senaste tjugo åren. I de svenska, regionala CONNECT-nätverken sker frivilliga insatser i nära anslutning till de största universiteten/högskolorna i Sverige. Aktörerna i de regionala nätverken är främst erfarna personer från professionella tjänsteföretag som revisions- och advokatbyråer, marknads- och managementkonsulter, riskkapitalister samt från storföretag. Alla involverade kan räkna med att på sikt få ett rikt utbyte av sina insatser. Kanske finner de framtida kunder, något investeringsobjekt eller någon som de kan samarbeta med i nya projekt.
CONNECT Skåne skall medverka till att föra projekt med god utvecklingspotential till marknaden. Detta skall ske genom tillförsel av kompetens och nätverk baserat på frivilliga och aktiva insatser från såväl företag som privatpersoner och organisationer.

Via CONNECT-processen styrs framgången CONNECT-processen är navet i vår verksamhet. Den är enkel till sin struktur, eftersom den är logisk och verklighetsförankrad, men svår i den meningen att det hela tiden dyker upp besvärande frågor som kräver svar … Ambitionen är emellertid att ingen idé skall dömas ohörd. Alla skall få chansen till en professionell bedömning. Här finns allt att vinna och inget att förlora.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.