CSR Skåne

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschvisa nätverk Cleantech Innovationer Management /VD /Chef Mångfald Miljö Regionalt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

CSR Skåne

Adress till nätverket

Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 12 Malmö

E-post

tem@tem.se

Webbplats
http://www.tem.se

TEM:s nätverk CSR Skåne riktar sig till alla företag och organisationer, oavsett storlek och bransch, som engagerar sig i samhällsutvecklingen. Idag har nätverken över 60 medlemmar – organisationer från näringslivet samt den offentliga och ideella sektorerna. Medlemmar i CSR Skåne träffas regelbundet för att diskutera aktuella CSR-frågor, utbyta idéer och lyssna på inspirationsföreläsningar och expertföredrag. CSR Skåne ger en utmärk möjlighet att utöka sitt eget nätverk och träffa andra som arbetar med CSR-frågor.Varje år anordnar vi minst 8 nätverksträffar där vi diskuterar aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Förutom nätverksträffarna får medlemmar i CSR Skåne möjlighet att besöka TEM:s frukostmöten och seminarier.Läs mer om CSR Skåne här: www.csrskane.se

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.