Dataföreningen i Sverige

Nätverkskategori
Branschöverskridande nätverk IT / Teknik Nationellt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Dataföreningen i Sverige

Adress till nätverket

Dataföreningen i Sverige St Göransgatan 84 2tr 112 38 Stockholm

E-post

info@dfs.se

Webbplats
http://www.dfs.se/

Dataföreningen skall ”verka för en sund utveckling av IT-användningen i Sverige”.

  1. Dataföreningen som en oberoende ideell förening skall vara e- medborgarens naturliga företrädare i samhället.
  2. Dataföreningen skall verka för kunskapsutveckling både regionalt och centralt.
  3. Dataföreningen skall bygga broar mellan högskola och näringsliv.
  4. Dataföreningen skall vidga medlemmarnas kontakter genom fungerande nätverk.
  5. Dataföreningen skall vara arbetsgivarnas stöd i ambitionen att vidareutveckla sin personal genom väl fungerande intressedrivna nätverk
  6. Dataföreningen skall vara samtalspartner i IT-debatten men också för politiker, myndigheter,högskola och näringsliv i dessa frågor.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.