Designer i Skåne

Nätverkskategori
Branschvisa nätverk Design Regionalt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Designer i Skåne

E-post

kontakt@designeriskane.se

Webbplats
http://www.disk.nu

AV DESIGNER – FÖR DESIGNER. DISK – Designer i Skåne vänder sig till alla professionella designer verksamma i regionen!
Designprocessen är en metod för att skapa medveten förändring. Metoden innehåller verktyg för analys, idégenerering samt visualisering och kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som rör både processer, budskap, varor och tjänster.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.