IT&Telekomföretagen

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschvisa nätverk IT / Teknik Nationellt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

IT&Telekomföretagen

Adress till nätverket

Sturegatan 11 102 04 Stockholm

E-post

ellinor.bjennbacke@almega.se

Webbplats
http:// http://www.itotelekomforetagen.se

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att tillhöra Sveriges största branschnätverk och gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor.

Vi är ca 1 000 medlemsföretag som tillsammans har nästan 100 000 medarbetare.

IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemsföretagen har ett grundmedlemskap som omfattar branschfrågor och möjlighet att välja till kollektivavtal och arbetsgivarstöd.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.