IUC Skåne

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschöverskridande nätverk Etableringar Kvinnligt Nationellt Nya företagare Starta företag Unga företagare

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

IUC Skåne

Adress till nätverket

Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö

Webbplats
http://www.iuc-skane.se

IUC Skåne arbetar med utveckling i små och medelstora företag. Vårt övergripande mål är att stimulera det skånska näringslivet genom att hjälpa företag att utvecklas, lösa problem och expandera.
Tack vare vår breda erfarenhet kan vi öka kompetensen hos regionens företag. Det handlar om förbättrade produkter och  effektivare processer. Med specialistkunskap och en unik förmåga att identifiera, starta och driva processer främjar vi utvecklingen i små och medelstora företag.
Nyckelfaktorer för oss är personligt förtroende och hög kompetens. Våra kunder skall se oss som en samarbetspartner som förutom att uföra konkreta uppgifter också skapar relationer och kontaktytor.
IUC Skåne ingår i ett nätverk av industriella utvecklingscentra, IUC Sverige.

 

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.