JCI Malmö

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschöverskridande nätverk Internetbaserat nätverk Management /VD /Chef Nationellt Nya företagare Regionalt Unga företagare

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

JCI Malmö

E-post

malmo@jcs.se

Webbplats
http://www.jcisweden.se/malmo

JCI Malmö är en del av det världsomspännande nätverket Junior Chamber International, som finns i över 100 länder och har 170 000 medlemmar. JCI finns till för människor som vill utvecklas till ledare och entreprenörer. Det sker genom projektdrivning, träning, styrelsearbete och nätverkande på lokal, nationell och global nivå.
I Malmö har vi månadsmöten med inbjuden gästföreläsare eller kortare workshop. Dessa föreläsningar och workshops hålls inom ramen för våra fyra verksamhetsområden: Personlig utveckling, Samhällsengagemang, Internationella relationer och Affärsverksamhet och entreprenörskap. Vi driver även större projekt och erbjuder heldagsutbildningar. Utöver det har vi även återkommande sociala träffar och fester.
På den nationella nivån arrangeras årligen Nationalkongressen (NK), Vårkongressen (VK), Nationell Kick-off (NKO), Gåsablot (Malmö), Kräftskiva (Halmstad) och Schlagerfest (Linköping) mm. På den internationella nivån hålls Europakongress och Världskongress.
JCI Malmö bildades 1960 som den femte lokala kammaren i Sverige. Kammarens första ordförande var Sture Gustafsson.
1964 arrangerade Malmö den första svensk-tyska Handelskonferensen med temat ”Sverige och Tyskland som marknad”. Denna Handelskonferens lever än idag under annat namn, Baltic Conference, som är ett twinningsamarbete mellan JCI Malmö, JCI Lübeck, JCI Kiel, JCI Köpenhamn, JCI Wonderful Copenhagen och JCI Helsinki.
2005 och 2010 arrangerade JCI Malmö Nationella Kongressen. På den senare kom över 100 deltagare.
Där emellan har JCI Malmö arrangerat bl.a. Nationell Kick-off och föreläsning högst upp i Turning Torso.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.