Lönenätverket – Malmö

Nätverkskategori
Branschvisa nätverk Regionalt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Lönenätverket - Malmö

Adress till nätverket

KompetensGruppen i Sverige AB, World Trade Center D8, 111 64 Stockholm

E-post

inger.fridingwallenholm@kompetensgruppen.se

Webbplats
http://www.kompetensgruppen.se

Lönenätverket Malmö – För dig som är lönechef eller löneansvarig. Arbetet och rollen som lönechef innebär många spännande utmaningar. Lönearbetet är en kärnfråga för arbetsgivaren och kräver ständig uppdatering av nya lagar och regler. Rollen som löneansvarig eller lönechef är komplex och ställer krav både på ämneskompetens, ledarskap och arbetsledning. Förmåga att skapa goda relationer är inte mindre viktig.

Nätverket ger dig ny kunskap och belyser trender inom området. I nätverket har du möjlighet att diskutera egna aktuella frågor för effektivitet och kvalitetssäkring. Du får kompetensutveckling av hög kvalitet som är anpassad efter dina önskemål och behov. Varje träff har ett tema som beslutats gemensamt i gruppen. Nätverksledaren Lennart Eriksson bidrar med stort kunnande och erfarenhet. Vi anlitar även gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område. Ibland står en av medlemmarna för innehållet och delar med sig av arbetssätt och erfarenheter.

Som medlem får du bland annat:
– 6 halvdagsträffar per år, inkl kaffe och lunch.
– Nätverksfrågan. En fråge- och svarstjänst via e-post mellan medlemmar i elva nätverk inom HR och lön.
– Nyhetsbrevet Allt om Lön
– 40% rabatt på tidningen Personal & Ledarskap.

Medlemskapet har en avgift som tas ut årsvis. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.