Malmö Business Network

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschöverskridande nätverk

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Malmö Business Network

Adress till nätverket

Erik Dahlbergsgatan 30D, 211 48 Malmö

Webbplats
http://www.mbnet.se

Malmö Business Network (MBnet) är Malmös nya nätverk för företag som brinner för idrott/basket men som också vill bidra till att skapa ett bättre Malmö för stadens ungdomar. Nätverkets grundare, Malbas och helamalmö™, kommer att bjuda in till nätverksträffar som gagnar såväl affärer för nätverkets medlemmar samtidigt som vi vill öka vårt sociala engagemang för ungdomarna i Malmö.

Vi avslutar säsongen med en resa till Euroleagues Final Four i Milano.

Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta förutsättningar och möjligheter för att göra affärer. I MBnet kombineras nätverkande med ett socialt ansvarstagande (CSR), till exempel genom mångfalds- och integrationsprojekt i helamalmö™. (helamalmö™ är en ungdomsorganisation skapad av Malbas Basket. Organisationen bedriver verksamheter och projekt för att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar för ett bättre Malmö under ledorden ”hänsyn, tolerans, förståelse”).

MBnet vill skapa goda förutsättningar för företagare – att genom kvalitativt nätverkande utöka sina kontaktnät och därigenom förändra, förenkla och förbättra sin affär. Genom att utbyta kontakter och erfarenheter med medlemmar från olika branscher breddar du ditt nätverk och skapar nya affärsmöjligheter. Kontakter som aktivt hjälper dig vidare genom att dela med sig av sin kunskap, sina idéer och sina professionella nätverk. Och genom ett systematiserat nätverkande inriktat på affär kan du åstadkomma en utveckling du inte trodde var möjlig!

Nätverket är ett forum för alla! Här finns möjlighet till kontakter och nya affärer. Men även erfarenhetsutbyte, inspiration, goda råd och nya idéer. Är du nyfiken på hur det är att ingå i ett affärsnätverk som genomsyras av en generös inställning att hjälpa varandra vidare? Alla intresserade är välkomna att anmäla sitt företag som medlem! För mer information, vänligen kontakta info@mbnet.se

För medlemmar i MBnet finns även en grupp på Facebook. Du kan även följa nätverket på Twitter, hashtag #MalmoMbnet.

-Det nya moderna nätverket i Malmöregionen. Business med ett högre syfte. Idrott och sociala projekt – Ett Hela Malmö.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.