Malmö Företagsgrupper

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschöverskridande nätverk Etableringar Nya företagare Regionalt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Malmö Företagsgrupper

Adress till nätverket

Malmö Företagsgrupper Box 9062 200 39 Malmö

E-post

info@malmoforetagsgrupper.se

Webbplats
http://www.malmoforetagsgrupper.se

Malmö Företagsgrupper bildades 2007 och är ett samlande organ åt Malmös företagsgrupper. Idag finns nio företagsgrupper i Malmö som i stort sett har en geografisk indelning, Malmö Centrum Företagsgrupp, Hamnens Företagsgrupp, Bulltofta Företagsgrupp, Sofielunds Företagsgrupp, Limhamns Företagsgrupp, Hyllie Företagsgrupp, Östergruppen, Fosieby Företagsgrupp och Möllevångens Företagsgrupp. Totalt representerar företagsgrupperna ca 1 200 företag i Malmö-regionen.

Malmö Företagsgrupper arbetar med att försöka ge företag de bästa förutsättningarna för att driva verksamhet i Öresundsregionen. Vi arbetar aktivt och engagerar oss i frågor som kan ha avgörande betydelse för verksamheter i regionen. Malmö Företagsgrupper arbetar med frågor som bla rör infrastrukturen, trafiksäkerheten, kollektivtrafiken, säkerhetsfrågor och nyetableringar. Malmö Företagsgrupper arbetar med kontakter mellan företag, Malmö stad, myndigheter och andra organisationer. Det är viktigt för oss att informationsflödet mellan olika instanser fungerar väl.

Nätverkande står högt på agendan inom många företag och Malmö Företagsgrupper vill vara en del i detta och bistå företagen där det är möjligt. Malmö Företagsgrupper genomför därför gemensamma träffar för alla företagsgrupperna inom Malmö.

Kontakta Malmö Företagsgrupper
Kajsa Lövgren, 040-51 12 30, info@malmoforetagsgrupper.se

 

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.