Malmö NyföretagarCenter

Nätverkskategori
Branschöverskridande nätverk Etableringar Nya företagare Regionalt Starta företag

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Malmö NyföretagarCenter

Adress till nätverket

Baltzarsgatan 18 211 36 Malmö

Webbplats
http://www.mnc.se

Malmö NyföretagarCenter är en stiftelse som bildats och finansieras av företag från det lokala näringslivet och Malmö Stad. Styrelsen består av personer med bred förankring i näringslivet. MNC vill öka nyföretagandet samt stärka utvecklingsklimatet och företagsandan i Malmö. Vi vill också hjälpa till att ge nya företag i Malmö en bra start med goda möjligheter att överleva och bli framgångsrika.

Vad gör MNC?
MNC arbetar med kostnadsfri rådgivning åt både de som funderar på att starta eget företag och entreprenörer med ett relativt nystartat företag. Vi hjälper till med tankar kring affärsidén och ger råd om hur du går vidare. MNC är självständigt och neutralt i förhållande till etablerade företag, banker och myndigheter. Vi vill vara det bollplank och den lots som många nyföretagare behöver i starten.

Hur kan MNC bistå dig?
Vi vet att nyföretagare har olika behov. Vi är inte specialister på allt, utan i första hand på frågor och problem kring företagsstarten. Vi ordnar regelbundna tema- och informationsträffar kring olika frågor av intresse för nyföretagare. Där får du tillfälle att nätverka och träffa andra entreprenörer och våra partners. Vi har även ett Utvecklingsforum där ett antal företag som varit igång i cirka 6 månader upp till tre år, får möjlighet att delta. Där erbjuds seminarier, mentorer och möjlighet att nätverka. Vi kan också förmedla viss kostnadsfri rådgivning från banker, ekonomikonsulter, försäkringsrådgivare, marknadsförings-konsulter, revisorer, myndigheter, erfarna företagare och många andra.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.