Øresunddirekt

Nätverkskategori
Branschöverskridande nätverk Öresundsnätverk

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Øresunddirekt

Adress till nätverket

Informationscentret, Malmö Stortorget 3 211 22 Malmö

E-post

oresunddirekt@lansstyrelsen.se

Webbplats
http://www.oresunddirekt.se/

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Vår uppgift är också att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen.
Øresunddirekt består av en webbredaktion i Köpenhamn samt ett informationscenter på Stortorget i Malmö. Webbredaktionen i Köpenhamn finansieras av Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden, Beskæftigelsesministeriet samt Region Skåne. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket med personal som på plats ger myndighetsinformation ur ett öresundsperspektiv. Region Skåne och den svenska regeringen bidrar också till finansieringen.

Bakgrunden för Øresunddirekt är rapporten ”Øresund – en region bliver til” från maj 1999. Rapporten är en svensk/dansk regeringsrapport som kartlägger barriärerna för Öresundsregionens utveckling. Rapporten konkluderade att en genomgående barriär för integrationen i Öresundsregionen är kommunikationen mellan medborgare, näringsliv och den offentliga förvaltningen.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.