Øresundsportalen

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschöverskridande nätverk Öresundsnätverk

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Øresundsportalen

E-post

krn@oresunddirekt.com

Webbplats
http://www.oresundsregionen.org/

Øresundsportalen har skapats för att göra Öresundsregionens många möjligheter mer tillgängliga för företag, privatpersoner, turister och journalister – både från regionen och utifrån.
Webbportalen utvecklades 2005 av marknadsföringsorganisationen Øresund Network tillsammans med en rad andra öresundsaktörer. I dag administreras portalen av Øresunddirekt, som också fungerar som redaktör och ansvarig för portalens innehåll.
Øresunddirekt är Öresundsregionens officiella informationstjänst och levererar myndighetsinformation om regionen till invånare och företag via webbplatserna www.oresunddirekt.com och www.oresunddirektbusiness.com.
Øresunddirekts finansiering kommer från Region Hovedstaden, Økonomi- og Ehrvervsministeriet, Beskæftgelsesministeriet och Region Skåne.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.