Resilient Regions Association

Nätverkskategori
Branschöverskridande nätverk Innovationer

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Resilient Regions Association

Adress till nätverket

Stora Varvsgatan 62 Malmö

E-post

info@resilientregions.org

Webbplats
http://www.resilientregions.org

Resilient Regions Association är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi mer resilienta regioner med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.

Förutom arena erbjuder Resilient Regions Association tillgång till aktuell forskning, internationellt kunskapsutbyte och ”best practice” via seminarier, konferenser, frukostmöten, medlemsutbildningar, workshops och studieresor.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.