ResursCentrum för kvinnor i Skåne

Nätverkskategori
Branschöverskridande nätverk Kvinnligt Mångfald

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

ResursCentrum för kvinnor i Skåne

Webbplats
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Resurscentrum/

År 1994 beslöt riksdagen att särskilda insatser för kvinnor skulle prioriteras i det regionala utvecklingsarbetet. Länsstyrelserna skulle avsätta särskilda resurser för att medverka till att regionala resurscentra för kvinnor bildades. I senare regionalpolitiska beslut har man menat att särskilda insatser för kvinnor fortfarande behövs bl a för att ta tillvara deras initiativ och kompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Regionala och Lokala ResursCentra för kvinnor finns idag på ca 150 platser i Sverige.

Verksamheten syftar till att öka kvinnors inflytande och stärka kvinnors ställning i samhället.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.