Skåneländska Gastronomiska Akademien

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschvisa nätverk Mat Regionalt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Skåneländska Gastronomiska Akademien

Adress till nätverket

Skåneländska Gastronomiska Akademien, Gamla vägen 1, 373 61 Sturkö

E-post

acad.gastr.scan@skga.se

Webbplats
http://www.skga.se

Akademien, som arbetar för att befrämja den skåneländska gastronomiska kulturen, bildades 1992. Skåneland kallas de östra ”gammeldanska” landskapen dvs Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm.
Gastronomisk kultur innefattar alla aspekter på mat, dryck och måltid.

Akademien vill samarbeta med alla som har intresse för mat och matkultur.

Akademien för i sitt vapen den skåneländska pantern, som håller S:t Lars halster över en öppen eld i gult på röd botten och med namnet ”Academia Gastronomica Scaniensis” i rött runt vapnet.
Akademien strävar att befrämja den gastronomiska kulturen genom att bl a:

  • anordna symposier, ge ut skrifter, publicera artiklar i tidskrifter och bilda opinion;
  • stödja all form av gastronomisk forskning, information och utbildning;
  • vidareutveckla av den skåneländska matprofilen;
  • befrämja den skåneländska profilen i gastronomiska sammanhang alltfrån odlingen till dess att det är dags att äta maten, antingen detta nu sker i hemmet eller på arbetsplatsen, i skolan, eller på vårdanstalten, i en restaurang, gästgiveri eller i ett snabbmatsetablissemang.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.