Skånes Livsmedelsakademi

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschvisa nätverk Innovationer Mat Nationellt Regionalt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Skånes Livsmedelsakademi

Adress till nätverket

Skånes Livsmedelsakademi Minc Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö

E-post

info@livsmedelsakademin.se

Webbplats
http://www.livsmedelsakademin.se

Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla som vill utveckla Skåne och Sverige till ett livsmedelscentrum för Europa. Våra medlemmar och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela kedjan från jord till bord.
Akademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Bakgrunden var det förestående svenska EU-inträdet och den ökade internationella konkurrensen. Vi växte snabbt till ett väl fungerande nätverk med stort engagemang från näringsliv, forskning och samhälle.
Akademin arbetar idag på bred front för att utveckla den svenska livsmedelsnäringen, bland annat genom att höja innovationstakten och förädlingsvärdena i industrin.
Parallellt jobbar vi också med att öka livsmedelsnäringens attraktionskraft gentemot unga, välutbildade människor – ett måste för branschens utveckling.
Vi vill dessutom sprida kunskap om den moderna skånska matkulturen och hur den kan bidra till hälsa, välbefinnande och positiva matupplevelser. Vi arbetar bland annat med utbildning, opinionsfrågor samt arrangerar temadagar, seminarier med mera, riktade till såväl specialister som en bredare publik.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.