Stiftelsen Svensk industridesign

Nätverkskategori
Branschvisa nätverk Design Nationellt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Stiftelsen Svensk industridesign

Adress till nätverket

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34 111 34 Stockholm

E-post

info@svid.se

Webbplats
http://www.svid.se

Vi arbetar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. Vi stödjer även utbildnings- och forskningsinsatser inom designområdet för att öka kunskapen om design.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.