Svenska Teknik&Designföretagen

Nätverkskategori
Affärsutveckling Branschvisa nätverk Design Nationellt Regionalt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Svenska Teknik&Designföretagen

Adress till nätverket

Sturegatan 11 102 04 Stockholm

E-post

birgitta.beeck@almega.se

Webbplats
http://www.std.se

Svenska Teknik&Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn.

Med närmare 740 medlemsföretag, som tillsammans har ca 30 500 anställda, representerar STD-företagen nära två tredjedelar av branschens resurser. Vi ingår i Almega, som totalt har sju förbund med mer än 10 000 medlemsföretag. Almega är en organisation för tjänsteföretag inom Svenskt Näringsliv.
Verksamhet
STD-företagen erbjuder service och rådgivning i arbetsgivar- och branschfrågor. Vi fokuserar på ett antal viktiga områden för att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen att verka både som affärsmässig part och arbetsgivare.

En stor del av vår verksamhet sker regionalt. Vi har åtta aktiva regionstyrelser som samlar medlemsföretagen på orten för att gemensamt driva viktiga frågor.
Vi har också nio aktiva temagrupper med inriktning på olika roller och aktuella ämnen.
Vi ser gärna att medlemmarna är aktiva i föreningen antingen genom att själv medverka alternativt genom att ta kontakt med styrelsen eller kansliet vid angelägna spörsmål.

STD-företagen ser som sin uppgift att verka i frågor där det kan vara känsligt att verka i egen sak. Är det angeläget för fler medlemmar än enbart det enskilda företaget ställer vi upp och frontar eller stödjer.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.