Sveriges Arkitekter

Nätverkskategori
Branschvisa nätverk Design Nationellt

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Sveriges Arkitekter

Adress till nätverket

Sveriges Arkitekter Box 5027 10241 Stockholm

Webbplats
http://www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har över 11.000 medlemmar, varav närmare 2.400 studentmedlemmar.
Sveriges Arkitekter har en bred agenda – från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.