Teknikföretagen

Nätverkskategori
Branschvisa nätverk

Kontaktuppgifter

Namn på kontakt till nätverket

Teknikföretagen

Adress till nätverket

Teknikföretagen Storgatan 5 Box 5510 114 85 Stockholm

E-post

info@teknikforetagen.se

Webbplats
http://www.teknikforetagen.se/

Teknikföretagen representerar mer än 3500 teknikföretag – Sveriges viktigaste företag. Våra medlemmar verkar inom flera områden. Telekommunikation, metallindustri, elektronik, industrimaskiner, datateknik, elkraft, instrumentteknik, optik, bilar, transporter och mycket annat.

Vi talar för företag som tillsammans har runt 300.000 anställda. De betyder mer för utvecklingen än någon annan sektor av näringslivet och är motorn i den svenska ekonomin. Hälften av exporten kommer härifrån. När vi höjer vår stämma kan vi därför göra det med tyngd och trovärdighet. Vi vet vad teknikföretag behöver för att utvecklas och växa.

Vår vision är att allt fler ska förstå att teknikföretag skapar tillväxt och välstånd.

Vårt arbete bedrivs via tre juridiska personer. Dels Föreningen Teknikföretagen i Sverige där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Via föreningen tillvaratas medlemmarns intressen genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om teknikföretags betydelse för ekonomi och tillväxt. Dels bedrivs arbete genom Teknikarbetsgivarna som är den del som tecknar kollektivavtal.

Därutöver bedrivs i Teknikföretagens Service i Sverige AB servicearbete till våra medlemsföretag – bland annat rådgivning och förhandlingstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.