Norra hamnen

Malmö är av tradition en hamn- och sjöfartsstad med en av Sveriges ledande hamnar. Hamnen har en strategisk position i Öresundsregionen. Från hamnen har man nära till regionens omfattande nät av motorväg och järnväg.

I Norra Hamnen och Oljehamnen finns idag ett tjugotal företag verksamma inom framför allt återvinning och kemiska produkter, däribland exempelvis Stena Recycling och Evonik Norcarb.

Malmö Stad och Copenhagen Malmö Port satsar nu tillsammans närmare en miljard SEK på att utveckla Norra Hamnen och stärka sin position som logistikcentrum och öka sin konkurrenskraft i Öresundsregionen.

Med modern infrastruktur, närhet till vägnät, god tillgång till mark och betydande satsningar på miljön kan Malmö erbjuda goda etableringsmöjligheter till verksamheter med hamnanknuten logistik. Flytten av färjetrafiken från Nyhamnen till Norra hamnen d v s trafiken på Tyskland, Polen, Ryssland och Baltikum och nya ro-ro- , container- och kombiterminaler kommer att göra det mycket effektivare att ta sig in och ut ur hamnområdet.

Mer information på Copenhagen Malmö Port, CMP.