Offentlig upphandling

Vill du vara en av Malmö stads leverantörer?

För att på bästa sätt utföra vårt uppdrag gentemot medborgarna köper Malmö stad årligen in varor, tjänster och entreprenader för ca 5 miljarder kronor.
Vi är kund till flera leverantörer och ditt företag kan också bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar.

Läs mer på sidorna om offentlig upphandling på malmo.se >>

Aktuella upphandlingar:

Gå direkt till de aktuella upphandlingarna här (extern tjänst) >>