Öresund

Öresund – två länder, en region

Malmö ligger mitt i Öresundsregionen, ett område som består av Skåne och Själland. Med sina 3,8 miljoner människor är denna nya storstadsregion en av Europas mest expansiva och erbjuder allt ett företag behöver för att kunna investera och växa.

Öresundssamarbete

För att förstärka samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn antog de båda städerna våren 2000 en vision för samarbete och integration i Öresundsregionen. Visionen innebär att Malmö och Köpenhamn arbetar för att de boende i dessa två städer skall känna sig som invånare i ett sammanhängande stadsområde.

Genom ett nära samarbete skall Malmö och Köpenhamn bidra till att skapa en gemensam Öresundsregion.

oresund-utan-meny