Östra hamnen

Östra Hamnen har haft industriell verksamhet sedan första hälften av 1900-talet och är ett av de större verksamhetsområdena i Malmö.

Här finns goda transportförbindelser via Västkustvägen. Till skillnad från övriga hamnområden är det främst företag som inte är beroende av hamnservice som är etablerade här.

Det finns drygt 200 företag i området. Bland de större kan nämnas Green Cargo AB, DSV Road AB, Ragn-Sells AB och Posten. Området präglas idag av små och medelstora industrier och lagerverksamheter.

Östra Hamnen

Malmö Östra hamnen, Malmö, Sverige