Pilotprojekt knyter skolan närmare näringslivet

Efter ett Meet Malmö-arbete om mentorskap för unga Malmöbor startar nu ett pilotprojekt på fyra skolor i Malmö. Varje skola knyter två eller tre företag till sig, för att kunna ge eleverna en bättre koppling till arbetslivet och företagen en bättre koppling till unga.

Pilotprojektet omfattar årskurs 4–7 på skolorna Apelgårdsskolan, Bäckagårdsskolan, Fridhemskolan och Västra Hamnenskolan.

– Genom det här arbetet kommer eleverna att få fler vinklar på vad framtiden kan erbjuda och arbetslivet blir mer levande för dem, säger Tanja Vivlund,

rektor på Fridhemsskolan. I dagsläget har vår skola knutit tre stora företag till oss; ett i byggbranschen, ett inom hotellnäringen och ett spelutvecklarföretag.

Just nu pågår en förberedelsefas där intresserade företag rekryteras, och de olika skolorna och företagen diskuterar hur just deras samarbete ska se ut.

– Det kan till exempel handla om att eleverna får komma ut på arbetsplatser och att företagen kommer och möter oss i skolmiljön. Kanske kan det även utmynna i ett mentorskap för elever, säger Tanja Vivlund.

”Mår Malmö bra, så mår vi bra”
Tanken är att samarbetet ska gynna både elever och näringsliv, och för många av Malmös företag är det en självklarhet att bry sig om staden de verkar i. Ett av de företag som redan anmält sig till projektet är fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

– Först och främst så har vi ett engagemang för Malmö – mår Malmö bra så mår vi bra. Vi tycker det är viktigt att koppla ihop ungdomar med vuxenlivet och ge dem tydliga framtidsidéer, men vi lär oss också själva i mötet med unga och förstår deras värld bättre. Det har vi ett stort behov av i vår verksamhet när vi utvecklar nya handelsplatser och mötesplatser, säger Andreas Lundberg på Atrium Ljungberg.

Pilotprojekten startar i de fyra medverkande skolorna under hösten 2019. Vid lyckat utfall är förhoppningen att arbetssättet ska kunna växlas upp och spridas till fler skolor i Malmö.

Vill ditt företag bli fadder till en skola?
Är ditt företag intresserat av att bli fadder till en skola? Kontakta då projektledare Yasemin Arhan Modéer på tel. 070-992 80 48.