Prenumerera på info

Vill du få inbjudningar, information, tips och nyheter direkt i mailboxen? Anmäl dig nedan!

De personuppgifter som du lämnar här kommer att sparas av Näringslivsavdelningen i Malmö stad i syfte att skicka nyheter och inbjudningar till dig. Genom att skicka uppgifterna till oss har du lämnat ett samtycke enligt GDPR att vi sparar uppgifterna för detta syfte. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan när som helst avregistrera dig antingen genom länk i ett av våra utskick eller genom att kontakta oss. Malmö stad lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter. 
Läs också mer på https://www.datainspektionen.se