Rapporter, statistik och material

Här hittar du rapporter, statistik och olika typer av material med näringslivsanknytning. Källorna kan vara olika – Malmö stad, Region Skåne eller andra aktörer, organisationer och företag. Saknar du något du tycker vi bör ha i denna listning får du gärna kontakta oss!

Materialet är indelat efter:

  • Listor näringslivsrelaterade
  • Rapporter, foldrar och infoblad
  • Presentationer och powerpoints
Listor näringslivsrelaterade
Typ Titel Storlek Beskrivning
Arbetsställen i Malmö med 100 eller fler anställda feb 2020 932,68 KB

Uppdaterad feb 2020

Malmös 100 största arbetsgivare feb 2020 957,23 KB

Uppdaterad feb 2020

Huvudkontor Malmö 450,57 KB

Uppdaterad jan 2017

Rekryterings- och bemanningsföretag (recruitment & staffing companies) 156,67 KB

Uppdaterad nov 2015

Rapporter, foldrar och infoblad
Typ Titel Storlek Beskrivning
Stöd till företagare och entreprenörer i Skåne med utrikes bakgrund 1,47 MB

Rapporten innehåller resultatet av en funktionsanalys av det stöd som finns i Skåne för personer med utrikes bakgrund som vill starta och driva eget företag. April 2017

MalmöLäget 2016 svensk 4,45 MB

Statistik och analys över näringslivet i Malmö

Malmö Snapshot in english (MalmöLäget) 2016 4,60 MB

Malmö Snapshot in english (MalmöLäget) 2016

Malmö Snapshot is packed with updated facts and figures on trade and industry in Malmö.

Malmö i Dagens Industri 2015 5,82 MB

En bilaga om Malmö som gick som medskick i Dagens Industri nov 2015

MalmöLäget 2015 5,42 MB

MalmöLäget är en rapport med sammanställning av fakta, statistik och kortanalyser kopplade till näringslivet i Malmö.

Malmö Snapshot 2015 english 5,43 MB

Malmö Snapshot is a report compiling facts, statistics and brief analyzes related to trade and industry in Malmö.

MalmöLäget 2014 5,84 MB

Publicerad sep 2014

Malmö Snapshot 2014 english 5,85 MB

Malmö Snapshot 2014 english

Nationell kongressrapport 2015 1,34 MB

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB ) första rapport med statistik över nationella kongresser som roterar i Sverige

Utredning - forum mellan Malmö stad och näringslivet 377,67 KB

Bakgrunden till Meet Malmö - utredning om Malmö stads Stadskontors uppdrag att skapa ett forum mellan staden och dess näringsliv.

Rum för spel 3,43 MB

Förstudien ”Rum för spel” fokuserar på hur Malmö stad tillsammans med näringslivet kan öka intresset för spelbranschen med en fysisk plats.

Kartläggning av spelrelaterade evenemang 877,65 KB

Förstudien fokuserar på hur vi kan locka hit spelrelaterade evenemang och aktiviteter till staden, inte bara för branschen utan även för forskning, utbildning, e-sport, kultur och konsument.

Följeforskningsrapport Meet Malmö, december 2016 771,01 KB

Följeforskningsrapport om Meet Malmö under 2016, genomförd av PWC.

Följeforskningsrapport Meet Malmö, november 2015 7,62 MB

Följeforskningsrapport om Meet Malmö från 2015, genomförd av PWC.

Huvudkontor och specialistkontor till Malmö 1,47 MB

Rapport framtagen av Öresundsinstituttet

16 mars 2017

Presentationer och powerpoints
Typ Titel Storlek Beskrivning
Malmö och näringslivet 5,55 MB

Powerpoint om Malmös näringsliv med fakta och statistik.
Uppdaterad 2015

Malmö Trade & Industry 6,50 MB

Powerpoint about Malmö and the city's business community with facts and statistics.

MalmöLäget 2016 Powerpoint 27,87 MB

MalmöLäget 2016 som Powerpoint

Malmö Snapshot 2016 Powerpoint 17,27 MB

Malmö Snapshot in english (MalmöLäget) 2016 as a Powerpoint

MalmöLäget 2015 Powerpoint 20,58 MB

MalmöLäget 2015 som Powerpoint

Malmö Snapshot 2014 interactive powerpoint 13,93 MB

Malmö Snapshot 2014 interactive powerpoint