Rekrytera personal

Dags att leta efter kompetent personal?

Det finns en rad företag i Malmö som kan hjälpa till med chefsbedömningar, rekrytering och bemanning. Vi har sammanställt en lista över flera av dem.

Personalen är företagens viktigaste resurs. Här hittar du var du får hjälp med rekrytering och bemanning. Även information om hur du kan rekrytera styrelsemedlemmar som passar just ditt företag.

Några vanliga frågor

Under hur lång tid har jag möjlighet att provanställa personal?
En provanställning får, enligt lagen om anställningsskydd, pågå högst sex månader. Därefter övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om ingen av parterna meddelat annat. Arbetsgivaren måste meddela den anställde minst 14 dagar innan han önskar att provanställningen ska avbrytas. Arbetstagaren behöver inte ge besked utan kan avbryta provanställningen med omedelbar verkan om inget annat avtalats.

Vår styrelse behöver förstärkning. Kan jag få hjälp med detta av någon av de offentliga aktörerna?
Både ALMI och Teknopol erbjuder rekryteringshjälp inom detta område. ALMI har ett program kallat ”Se till din styrelse” som arbetar med förmedling av styrelseledarmöter. De vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Teknopol vänder sig till entreprenörer och nybildade forskningsbaserade företag.

Vårt företag vill ta emot en praktikant. Vilken organisation förmedlar dessa?
Genom Arbetsförmedlingen förmedlas arbetspraktik för arbetssökande personer. Andra aktörer som arbetar med detta är lokala Komvux, Stadsdelsförvaltningarna samt Arbets- och utvecklingscentra. Tag kontakt med den aktör som finns i din närhet. Vill företaget ta emot en ungdomspraktikant är det Praktikservice man ska vända sig till. De förmedlar praktikplatser för ungdomar i ålder 16-20 som studerar på gymnasiet samt ungdomar i ålder 20-24 som är inskrivna i Ungdomsgarantin. Praktiken får högst vara i sex månader om det inte finns särskilda skäl för förlängning. Vanligtvis betalar arbetsgivaren 3.000 kronor per månad i finansieringsbidrag till staten.

 

Fler som kan bistå med rekrytering:

  • Se också Arbetsförmedlingens projekt Nationell Matchning
    – ett projekt som ska hjälpa dig att hitta den kompetens du behöver hos utrikesfödda personer i Sverige.  Läs mer här >>