Så funkar det

Har du en idé på hur just ditt företag skulle kunna förbättra Malmö i samarbete med Malmö stad och andra företag, myndigheter eller organisationer? Då kan du lämna in din idé till Meet Malmö, så hjälper vi idén att bli till verklighet.

Så här fungerar processen:

  1. En idé som syftar till att utveckla den sociala hållbarheten i Malmö uppstår. Idén kräver samverkan mellan Malmö stad, näringslivet i Malmö och eventuellt andra aktörer, som myndigheter, föreningar, akademin eller andra organisationer.
  2. Idén lämnas in till Meet Malmö via ett formulär på hemsidan.
  3. Idén bedöms utefter Meet Malmös fem kriterier. Malmö stads avdelning för omvärlds- och näringslivsfrågor gör bedömningen och inom tre veckor får idélämnaren svar på om Meet Malmö kommer att ta sig an idén eller inte.
  4. Om idén uppfyller kriterierna så ser Meet Malmö till att ett projekt startar kring idén. Vilket stöd som ges varierar efter det specifika projektets förutsättningar, men det kan till exempel vara hjälp med att tillsätta en projektledare, med att hitta relevanta projektmedlemmar, omvärldsbevakning, stöd för att hitta finansiering, med mera.
  5. Projektet genomförs självständigt av projektgruppen och resultatet återkopplas.

Meet Malmös stormöten

Vartannat år anordnar Meet Malmö stormöten där representanter från Malmö stad, näringslivet och andra aktörer bjuds in.

Under stormötena diskuteras de frågor som mötesdeltagarna anser vara Malmös utmaningar och de försöker gemensamt finna lösningar på dessa. Målet är att utveckla den sociala hållbarheten i Malmö.

Från dessa stormöten brukar ett antal idéer uppkomma som lämnas in till Meet Malmö.

 

 

Sidan uppdaterades 2020-08-17