Skåne

Ett livskraftigt Skåne

Vår strävan är att vara norra Europas mest innovativa och effektiva regionala aktör för hållbar näringslivsutveckling. Vår långsiktiga strategi är att samla offentliga skånska aktörer för att tillsammans enas kring gemensamma utvecklingsinsatser som gynnar skånskt näringsliv på både kort och lång sikt. 
Målet är att skapa konkurrenskraftiga företag med högt förädlingsvärde, stort kunskapsinnehåll och god exportpotential.

Läs mer på Näringsliv Skåne!