Toftanäs

Toftanäs är ett av de senast tillkomna företagsområdena i Malmö och ligger i de östligaste delarna av Malmö.

Verksamhetsområdet är cirka 35 hektar stort och är avsett för kontor, industri och handel i vissa delar. Toftanäs kan nås via väg 11 och har ett utmärkt transportläge med Yttre Ringvägen och ett par Europavägar nära intill.

Det finns ett 30-tal verksamma företag i området. Posten, som är den största arbetsgivaren i området, svarade för den första etableringen på området när man år 1992 uppförde en större terminal för att hantera företagspaket. Andra exempel på företag som är verksamma på Toftanäs är Ica Maxi, Ö&B, Damstahl och Sjöholms Bröd.