Västra Hamnen

Västra Hamnen är ett av Malmös mest expansiva områden med inriktning på bostäder och kommersiella fastigheter.

Området har blivit en symbol för Malmös omvandling från industristad till kunskapsstad. Turning Torsos vridna siluett är Malmös nya landmärke och Västra Hamnens hållbarhetsfokus lockar studiebesök från hela världen.

Området som utgör ca 170 hektar har ett strategiskt läge mellan centrum och havet. Infrastrukturen är god, med direkt närhet till stadens kärna och Malmö Centralstation. Västra Hamnen lockar många olika typer av företag, men profilen på näringslivet som etablerat sig här är framför allt media, IT- och dataföretag samt huvudkontor. Det finns drygt 400 företag i området. Bland de företag som etablerat sig i Västra Hamnen kan nämnas bland annat World Trade Center, Media Evolution City, Sigma, Sveriges Television, Logica, TeliaSonera, WSP Sverige, Ramböll och EWP Windtower. Exempel på företag som etablerat huvudkontor här är Mercedes Benz, Duni och AarhusKarlshamn.

Universitetsholmen som är en del av Västra Hamnen hyser många företag inom entreprenörskap och innovationsmiljöer med nya Cleantechföretag och inkubatorn Minc. Här finns också Malmö Högskola.

Idag är Västra Hamnen utbyggt till ca en tredjedel. År 2030 kommer området att innehålla ca 10 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser. Flera infrastruktursatsningar har gjorts, till exempel citytunneln med uppgång i Västra Hamnen. I framtiden planeras för spårväg och nya broar för kollektivtrafik samt gång- och cykelbroar som ytterligare binder ihop Västra Hamnen med Malmös centrala delar.