”Vi vill synliggöra kompetenser hos personer med funktionsnedsättning”

Hur kan vi synliggöra kompetenser hos personer med funktionsnedsättning för presumtiva arbetsgivare? I höst gör näringslivet i Malmö, Malmö stad och Malmö universitet en gemensam kraftsamling i frågan, med målet att ta fram en rad konkreta åtgärder.

– En heterogen arbetsgrupp är positiv för alla medarbetare, och det finns uppgifter på de allra flesta arbetsplatser som kan skötas av personer med funktionsnedsättning, säger Jesper Salö, sekreterare på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.

– Kommunens uppdrag är att avhjälpa funktionshinder så man kan leva som alla andra, utifrån sina egna förutsättningar. Och ett jobb handlar heller inte bara om pengar, utan även om att finnas i ett sammanhang; att ha kollegor och känna att man gör nytta, fortsätter Jesper Salö.

Meet Malmö underlättar samverkan

Önskemålet om att arbeta med frågan kom upp under Meet Malmös stormöten i höstas. Där träffas näringslivet och Malmö stad för att gemensamt diskutera lösningar på Malmös utmaningar.

– Meet Malmö gör det enklare för företag och Malmö stad att samverka. När vi får in ett initiativ om samarbete så tar vi på oss att koordinera och driva på uppstarten av projektet, säger Liselotte Ehn, processledare för Meet Malmö.

– Det är mycket arbete att omvärldsbevaka, hitta finansiering, passande deltagare och rätt tajming – men det sköter Meet Malmö åt den som lämnar in en utvecklingsidé till oss. Vi är en motor för att få saker att hända, fortsätter Liselotte Ehn.

Samverkan ger mer kraft
När initiativet om att arbeta med att synliggöra kompetenser kom in till Meet Malmö, visade det sig att funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen på Malmö stad var i slutskedet med en utredning på samma ämne. Tidpunkten var perfekt och Malmö stad hoppade snabbt på erbjudandet från näringslivet och Malmö universitet om att samverka.

– Vi vill stödja våra studenter att hitta sin roll i arbetslivet genom vår karriärservice, och vi hoppas att kunna utveckla den servicen ytterligare med fokus på stöd till studenter med funktionsnedsättning, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor på Malmö universitet.

Meet Malmö har upphandlat en processledare som ska driva arbetet med frågan vidare tillsammans med en grupp av representanter från såväl Malmö stad som näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera. Målet är att ta fram konkreta förslag som gör att personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning kan närma sig arbetsmarknaden.

Vill du veta mer?
Kontakta Meet Malmö på meetmalmo@malmo.se eller via telefon till Liselotte Ehn på 0702-05 97 60. Du kan även läsa mer om Meet Malmö på www.malmobusiness.com/meetmalmo eller följa oss på Facebook, Twitter och LinkedIn.