”Vi vill utveckla framtidens boende för äldre”

Vad har en krögare gemensamt med en professor i hälsosamt åldrande, en designer eller ett byggbolag? Jo – de arbetar just nu tillsammans med ett 40-tal andra personer i ett projekt för att utveckla framtidens boende för äldre.

– Våra äldre ser inte det traditionella äldreboendet framför sig, utan de vill ha olika möjligheter och alternativa boendeformer, och det är just det som vi behöver tänka klokt kring. Men vi kan inte sitta ensamma och tänka ut hur det ska vara, utan det är otroligt viktigt att vi samverkar med andra aktörer kring detta, säger Gisela Green, förvaltningschef på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Olika kompetenser och infallsvinklar
Samverkan är en arbetsmetod där Malmö stad, olika företag, organisationer och föreningar går samman för att arbeta mot ett gemensamt mål – i det här fallet framtidens boende för äldre. Under projektets första workshop gick det inte att ta miste på deltagarnas engagemang.

– Det här är en unik möjlighet att få ta del av en arbetsgrupp med väldigt många olika kompetenser som gör att vi kan få helt nya infallsvinklar, säger Ellen Persson från arkitektfirman Tengbom, som kontaktade Malmö stad med en önskan om samverkan.

– Vi brinner för äldres boende utifrån vårt arkitektperspektiv och det gör många andra också – utifrån sina perspektiv. Tillsammans kan vi skapa något helt nytt!

Samverkan ger många fördelar
Genom Malmö stads arbetsmetod ”Meet Malmö” kan representanter från företag, organisationer och andra aktörer höra av sig med en önskan om att gemensamt arbeta kring en viss fråga. Staden hjälper då till med att skapa förutsättningar för att ett projekt ska kunna starta, bland annat genom att omvärldsbevaka, rigga finansieringsfrågan, bjuda in ett brett spektrum av deltagare och tillsätta projektledare.

– Samverkan är en effektiv arbetsmetod som ger mer innovativa lösningar, snabbare resultat och lösningar som håller bättre över tid, säger Meet Malmös ansvariga processledare Liselotte Ehn. Metodiken passar ofta bra när vi vill ta oss an de större utmaningarna i våra verksamheter.

– Det är glädjande att se att så många företag och organisationer i Malmö helt ideellt ger av sin tid i dessa utvecklingsprojekt. De har förstått hur mycket det finns att vinna på att samverka mot gemensamma mål, fortsätter Liselotte Ehn.

Vad ska projektet uppnå?
Under höstens och vinterns processorienterade workshopar kommer deltagarna långsamt att arbeta sig fram genom alla de aspekter som berör äldres boende, och så småningom komma fram till projektets prioriteringar och rekommendationer. Slutresultatet kommer att presenteras i februari/mars nästa år.

Projektdeltagare (från vissa aktörer deltar flera olika personer):

 • Malmö stad: hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadskontoret
 • Sony mobile Communications
 • Atrium Ljungberg
 • Livsmedelsakademin
 • Fastighets AB Trianon
 • SPF Seniorerna
 • SKPF Pensionärerna
 • Acando
 • Skanska
 • Maten è klar
 • Lunds universitet
 • Tengbom
 • Pensionärernas riksorganisation, PRO
 • Findus foodservices
 • Malmö universitet
 • MKB
 • Orkla foods
 • Skånes universitetssjukhus
 • SilviaBo
 • Humlamaden rehab
 • Swedbank
 • Lunds tekniska högskola
 • Ikano
 • Securitas Sverige